English (United States)  Ελληνικά (Ελλάδα)
Register      
 
Όροι χρήσης - Πολιτική ασφάλειας


1. Η επίσημη δικτυακή πύλη του Δήμου Λαμιαίων απευθύνεται σε κάθε επισκέπτη ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση των παρεχομένων μέσω αυτής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να λάβει γνώση των δημοσιευομένων σε αυτήν πληροφοριών, ανεξαρτήτως εάν αυτός φέρει την ιδιότητα του Δήμοτη Λαμιαίων, με την εξαίρεση των υπηρεσιών που προϋποθέτουν την ιδιότητα αυτή (Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο – Ηλεκτρονικές Πληρωμές Βεβαιωμένων Οφειλών ).

2. Η πρόσβαση στο σύνολο της δικτυακής πύλης είναι ελεύθερη σε όλους, εκτός από τον χώρο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπου η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και παρέχεται σε όσους επισκέπτες έχουν εγγραφεί ως χρήστες (users) που έχουν εφοδιαστεί με ξεχωριστό ατομικό κωδικό πρόσβασης(password) μέσω προστατευμένης και ασφαλούς ηλεκτρονικής διαδικασίας.

3. Ο επισκέπτης ή/και ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης της δικτυακής πύλης και τις προϋποθέσεις παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως εμφανίζονται στην παρούσα ή σε οποιοδήποτε σημείο της πύλης και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως δηλώνει την συγκατάθεσή του. Σε περίπτωση που διαφωνεί με οποιοδήποτε σημείο οφείλει να μην επισκέπτεται την πύλη και να μην κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

4. Ο ιστοτόπος services.lamia-city.gr δεσμεύεται ως προς την πλήρη εφαρμογή του νόμου 2472/97 ο οποίος αφορά την "προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" και είναι υποχρεωμένος να τηρεί στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Η πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας που ακολουθεί και οι πρακτικές προστασίας που εφαρμόζει περιγράφονται παρακάτω.

4.1 Ο ιστοτόπος services.lamia-city.gr δε συλλέγει με αυτοματοποιημένο τρόπο πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, όπως επωνυμία, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομική διεύθυνση, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του. Τέτοιου είδους πληροφορίες συλλέγονται μόνο σε περίπτωση που εσείς τις παρέχετε οικειοθελώς, είτε επικοινωνώντας με τον ιστοχώρο services.lamia-city.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε όταν εγγράφεστε σε κάποια από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.
4.2 Προσωπικές πληροφορίες που εσείς παρέχετε οικειοθελώς δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.
4.3 Ο ιστοτόπος services.lamia-city.gr δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο ή την πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσεων προς τρίτους ιστοχώρους, των οποίων οι ηλεκτρονικές διεύθυνσεις αναγράφονται στις ιστοσελίδες του, καθώς επίσης και για τις πολιτικές και πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας που εκείνοι εφαρμόζουν.
4.4 Τα cookies είναι ηλεκτρονικά αρχεία μικρού μεγέθους που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ο οποίος προσπελαύνει ιστοσελίδες κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής συνόδου. Τα cookies δημιουργούνται από τον διακομιστή με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση σας, προσαρμόζοντας τη διεπαφή στις προτιμήσεις σας
4.5 Ο διακομιστής του services.lamia-city.gr συλλέγει, κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής συνόδου, με αυτοματοποιημένο τρόπο πληροφορίες (για παράδειγμα διευθύνσεις IP, ημέρα και ώρα συναλλαγής, ιστοσελίδες που προσπελαύνονται κ.α.) για τους χρήστες που εξυπηρετεί. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα και η χρησιμότητά τους έγκειται αποκλειστικά στη στατιστική ανάλυση και στη διάγνωση προβλημάτων ή τεχνικών δυσλειτουργιών (είναι αποκλειστικά στατιστικός ή διαγνωστικός σε περίπτωση τεχνικών δυσλειτουργιών).


5. Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η πρόσβαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με χρήση των κωδικών του τεκμαίρεται αμάχητα ως γενομένη από αυτόν τον ίδιο.

5.1 Οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία του χρήστη που προέρχεται από την πρόσβαση τρίτου με χρήση των προσωπικών κωδικών του, δεν βαρύνει σε καμία περίπτωση τον Δήμο Λαμιαίων, τα όργανά του και τους συνεργάτες του.


6. Ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της δικτυακής πύλης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια, αλήθεια, εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων που απαιτείται να υποβάλλει τόσο κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, όσο και κατά την χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.1 Οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που προέρχεται από την υποβολή ανακριβών, αναληθών ή και ελλιπών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο τον χρήστη και σε καμία περίπτωση τον Δήμο Λαμιαίων, τα όργανά του και τους συνεργάτες του.


7. H υπηρεσία πληρωμής βεβαιωμένης οφειλής, παρέχεται σε όλους τους πολίτες και επιχειρήσεις που είναι εν δυνάμει οφειλέτες του Δήμου Λαμιαίων. Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να πληρώσουν/εξοφλήσουν τις οφειλές τους εφόσον έχουν εγγραφεί στο σύστημα μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στο Δήμο. Μετά την εγγραφή τους, πρέπει να προσέλθουν στον Δήμο για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους και εν συνεχεία τους χορηγείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, τα οποία χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στην υπηρεσία πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά την διαδικασία εξόφλησης βεβαιωμένης οφειλής ο χρήστης δρομολογείται στο δικτυακό τόπο της Eurobank, ο οποίος εγγυάται την ασφάλεια της συναλλαγής και το απόρρητο των στοιχείων (στοιχεία πιστωτικής κάρτας) μέσω κατάλληλου και πιστοποιημένου μηχανισμού κρυπτογράφησης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην χρήση της Υπηρεσίας, καθώς η χρήση αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλαχτη αποδοχή όλων των όρων που περιγράφονται στο παρόν.

8. H υπηρεσία πληρωμής κλήσεων ΚΟΚ, παρέχεται σε όλους τους πολίτες που έχουν παραβεί κάποια από τις διατάξεις του ΚΟΚ βάσει του Ν.2696/1999 και έχει βεβαιωθεί κάποια κλήση εις βάρος τους στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Λαμιαίων. Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να πληρώσουν/εξοφλήσουν τις κλήσεις τους μέσα από το δικό τους e-banking ή με την χρήση πιστωτικής κάρτας.

9. Ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης που είναι ανήλικος, δύναται να αποκτά πρόσβαση στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μόνο με την συγκατάθεση των γονέων του ή του επιτρόπου του κατά περίπτωση, που υποβάλλεται γραπτώς προς τον Δήμο, με βεβαίωση κατά νόμο του γνησίου της υπογραφής των.

10. Ο επισκέπτης της δικτυακής πύλης και ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου και την σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, απέχοντας ταυτόχρονα από κάθε καταχρηστική ή βλαπτική ενέργεια (abuse) ως προς το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης και των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε ζημία περιέλθει στην δικτυακή πύλη λόγω καταχρηστικών ενεργειών, ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης ή επισκέπτης που τις προκάλεσε.

10.1 Στην περίπτωση που ασκηθεί από τρίτο πρόσωπο κατά του Δήμου Λαμιαίων, των οργάνων ή των συνεργατών του, οποιασδήποτε μορφής μέσο εννόμου προστασίας, λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων του χρήστη ή επισκέπτη της δικτυακής πύλης, ο Δήμος Λαμιαίων, τα όργανά του και οι συνεργάτες του διατηρούν το νόμιμο δικαίωμά τους να απαιτήσουν την συμμετοχή του υπαιτίου χρήστη/επισκέπτη σε κάθε στάδιο της δικονομικής διαδικασίας καθώς και να αξιώσουν από αυτόν (τον υπαίτιο χρήστη/επισκέπτη) την καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης που θα προκύψει συνεπεία αυτής της διαδικασίας.


11. Εκκαθάριση ηλεκτρονικών συναλλαγών των άρθρων 7 και 8: Για πληρωμή με κάρτες Visa και MasterCard, ο Δήμος Λαμιαίων συνεργάζεται με την Eurobank, η οποία διεκπεραιώνει την εκκαθάριση των συναλλαγών.

12. Τα ποσά που εμφανίζονται προς πληρωμή είναι τα τελικά και περιλαμβάνουν τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία φόρους.

13. Για πιθανή ακύρωσή πληρωμής οφειλής θα πρέπει να απευθυνθείτε στα αρμόδια γραφεία του Δήμο Λαμιαίων.

Η δικτυακή πύλη του Δήμου Λαμιαίων δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας. Η ηλεκτρονική συναλλαγή με κάρτες γίνεται με το ασφαλές σύστημα της Τράπεζας Marfin Εγνατία μέσω ανακατεύθυνσης (re-direction) σε ασφαλές περιβάλλον-secure server της συγκεκριμένης τράπεζας και μεταβίβαση των στοιχείων της κάρτας με κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Το 128-bit SSL είναι το πρότυπο στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές.

Η Τράπεζα EUROBANK έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας εξασφαλίζοντας σας απόλυτη ασφάλεια. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας, η Τράπεζα δεν πραγματοποιεί αυτόματη χρέωση του ποσό της παραγγελίας σας, αλλά το δεσμεύει. Κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας σας, πραγματοποιείται και η χρέωση.
Τα στοιχεία της κάρτας σας περνάνε σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας. Η EUROBANK ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer) 128bit. Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 128bit.
Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser ένα μικρό κίτρινο λουκέτο και μετά θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα https://.
Ο υπολογιστής σας μέσω της κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημα του στον server της Τράπεζας. Ο server στέλνει πίσω στον υπολογιστή σας, το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της επίσκεψης σας στην σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί σας. Στην συνέχεια, ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί έτσι ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.


Δήμος Λαμιέων